Na PRO PR konferenciji na Zlatiboru ove godine povela se žučna diskusija između predstavnika medija sa jedne i PR-agencija i PR-službi u kompanija sa druge strane. Ima li danas u našem regionu „PR-a bez budžeta“. Da li će i najatraktivnija i najzanimljivija priča u kojoj se pominju neki brend ili kompanija – ostati u fioci urednika ako iz advertajzing sektora tog medija dođe informacija – „nemamo sa njima ugovor“. Kako funkcioniše PR u regionu malih budžeta sa jedne, dominatnog upliva države u finansije ovdašnjih medija sa druge i sveprisutnog medijskog reketa sa druge strane?

septembar 7 @ 17:45

17:45


Speaker team leader

Slobodan Georgijev

Slobodan Georgijev

novinar BIRN-a

View profile


The rest of the team

Biljana Stepanović

Nova Ekonomija

View profile

Danijela Lalić

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo

View profile

Tanja Tatomirović

Microsoft

Komunikolog, direktor je komunikacija za region od 24 zemlje u kompaniji Microsoft.

View profile

Marko Mudrinić

Netokracija

View profile

Radoje Cerović

psiholog i komunikacijski ekspert

View profile

Danijel Koletić

Apriori World

Danijel Koletić is a founder of leading conference in the Southeast Europe for communication – PRO PR conference

View profile