Header Image

kontakt

Za sva pitanja u vezi sa sponzorstvima i /ili rezervacijom izložbenog prostora, molim vas kontaktirajte nas na:
jelena.jahura@color.rs
T. +381 11 40 44 965
Za sva pitanja u vezi sa učestvovanjem na panelima, molim vas kontaktirajte nas na:
jelena.jahura@color.rs
T. +381 11 40 44 965
Za više informacija o press aktivnostima i press akreditacijama, molim vas kontaktirajte nas na:
jelena.jovicic.cpg@gmail.com

Za više informacija u vezi sa registracijom i kupovinom kotizacija za konferenciju, molim vas kontaktirajte nas na maja.miskovic.cpg@gmail.com