Header Image

Aleksandar Nikolić

Communis DDB

Communis DDB

Potekao iz klasičnog advertajzinga, a potom nastavio usavršavanje na polju digitalne komunikacije. Kao direktor digitalnog sektora Communis DDB nastoji da klijentima približi sve prednosti digitalnih komunikacija i među prvima im otkrije mogućnosti novih tehnologija koje tek dolaze. Specijalizovao se za upravljanje online krizama, kao i u CRM-u, influencer i social media marketingu. Veruje u veliku moć digitalnih komunikacija, ali uz etičku i odgovornu primenu istih. Po prirodi je znatiželjan i veruje da je moguće pronaći potencijal gotovo u svemu.