Header Image

Danijela Lalić

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo

Predavač je na osnovnim, master, specijalističkim, MBA i doktorskim kursevima. Dugi niz godina bavi se istraživanjima, ali i praktičnim radom iz oblasti korporativnih komunikacija, digitalnih tehnologija i internet komunikacija u poslovanju. Angažovana je na predmetima Poslovno komuniciranje, Menadžment korporativnih komunikacija, Komuniciranje na internetu i društvenim medijima. Aktivno je uključena u nekoliko međunarodnih projekata, kao i angažovana na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Objavila je preko 70 naučnih i stručnih publikacija. Koautorka je knjige Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2011, 2013. i 2015. Uredila je i prevela na srpski jezik knjigu Business Communication Today.

Partner je u konsultantskoj kući ProMethod Network Solution System. Takođe je angažovana i kao savetnik za korporativne komunikacije u kompaniji Schneider Electric DMS. Dugogodišnji je član Društva Srbije za odnose s javnošću, u jednom periodu je bila i član upravnog odbora i predsednica žirija za dodelu godišnjih PRiznanja komunikacionim profesionalcima. Član je u međunarodnoj organizaciji EUPRERA i saradnik istraživač u najvećem evropskom komunikacionom istraživanju European Communication Monitor.

FB: https://www.facebook.com/danijela.lalic

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/danijela-lalic-b72a0b5/

Instagram: https://www.instagram.com/danijelalalic/