Header Image

Dejan Radosavljević

IPSOS
Dejan Radosavljević

Research direktor medijskih istraživanja

Dejan Radosavljević je rođen 1964. godine u Beogradu, gde se školovao i diplomirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta. Aktivan je preko 20 godina u oblasti istraživanja tržišta, medija I komunikacija. Svoja prva istraživačka iskustva sticao je devedesetih godina u Agenciji Partner, nakon čega osniva sopstvenu istraživačku agenciju PULS koja je egzistirala na tržištu od 1996. do 2006. godine.  Značajno iskustvo u domenu planiranja komunikacija,  brandinga I advertisinga stekao je kao Planning Director I General Manager u marketing agenciji Mosaic gde je radio do kraja 2015. godine od kada se ponovo vratio u svoje “istraživčko jato” I pridružio se istraživačkom timu IPSOS-a gde se i danas nalazi na poziciji Research Directora medijskih istraživanja.