Header Image

Dobrinka Kuzmanović

psiholog

Departman za psihologiju Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu

Zaposlena kao docentkinja na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Diplomirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je i odbranila doktorsku disertaciju u okviru koje se bavila izučavanjem digitalne pismenosti mladih.

Višegodišnja saradnica Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je angažovana na većem broju istraživačkih projekata iz oblasti obrazovanja i razvoja mladih, koje je Institut realizovao u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kancelarijom UNICEF-a za Srbiju, kompanijom Telenor. Najvažniji međunarodni projekti u koje je uključena kao istraživač su: OECD/PISA – Programme for International Student Assessment, OECD/TALIS – Teaching and Learning International Survey, Global Kids Online, EU Kids Online, dok su najvažniji nacionalni projekti: Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu, Bezbedno školsko okruženje, Istraživanje elektronskog nasilja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, Bezbedan internet za celu porodicu itd.

Tokom poslednjih godina intenzivno se bavi izučavanjem digitalnih veština učenika i nastavnika, bezbednim ponašanjem mladih na internetu, digitalnim nasiljem.

Autorka je i koautorka više naučnih članaka i monografija od nacionalnog i međunarodnog značaja (Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje, Mladi u svetu interneta, Global kids online Serbia: Balancing between Opportunities and Risks)

http://dobrinkakuzmanovic.weebly.com/