Header Image

Goran Jocić

MEF
Goran Jocić

Goran Jocić je nastavnik veština u oblasti Informatika na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF.

Rođen je 1981. godine u Beogradu, gde i danas živi i radi. Diplomirao je na odseku Primenjene informacione tehnologije na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF, gde je potom angažovan u nastavnom procesu. Godine 2013. izabran je u zvanje saradnik u nastavi u oblasti Informatika, a tri godine potom u zvanje nastavnik veština u oblasti Informatika. Pored aktivnosti u okviru nastave, rukovodilac je Razvojnog centra za informacione tehnologije MEF-a. Učestvovao je u izradi web prezentacije i razvoj informacionog sistema kao i u uvođenju studijskog programa i aplikacija za Distance Learning System (studije na daljinu) na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF. Učestvovao je u formiranju MAS Informacione tehnologije na MEF-u.

Pored navedenog angažovanja, kao freelancer radio je na nekoliko projekata, web aplikacija i prezentacija. Pomogao je pri formiranju prvog bioskopa za slepe kod nas, a uradio je i web aplikaciju za Savez slepih za evidentiranje članstva, sortiranje dokumentacije, objavljivanje članaka i audio-zapisa. Autor je više radova u sferi IT-a, objavljenih u zbornicima naučnostručnih konferencija.

Oženjen je i ima ćerku.