Header Image

Milan Vučićević

@nichimizazvan

Poznati bloger i online influencer koji voli avanture. Milan Vučićević je internet tajkun, online wizard, marketing strateg i digital konsultant. Kreativac koji se dugo profesionalno bavio košarkom i puno proputovao. Živio je u 14 zemalja, od Grčke do Libana, od Poljske do Irana, od Ukrajine do Filipina. Sada se bavi isklučivo komunikacijom i kreativnošću, a internet publika ga poznaje pod pseudionimom @nichimizazvan.