Header Image

Nemanja Kostić

Play Radio

Play Radio

Tvrdi nije poznat, čak se i duri ako kažete suprotno, a prijatelja na Facebooku i Twitteru u hiljadama.

Dežurni je portparol za sve najbolje u ovom gradu, od nauke, preko muzike, do muzeja.

Počeo je da radi na radiju sa 13 godina. Tek onda je došlo školovanje.

U Filološkoj gimnaziji je završio latinski i starogrčki – čemu čoveku neka korisna struka kad je našao šta će raditi u životu i pre nego što je mutirao?!

Posle je uspešno napustio radio produkciju na FDU da bi, paradoksalno, mogao da nastavi da radi na radiju.

Sad je verovatno najmlađi direktor nekog medija u zemlji, a osoba sa magistarskom diplomom mu piše ovu biografiju.