Header Image

Ranko Jelača

Telekom Slovenije

član Upravnog odbora Telekoma Slovenije