Header Image

Slobodan Marković

RNIDS
Slobodan Markovic

Slobodan Marković radi kao savetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom u Registru nacionalnog internet domena Srbije.

Već duže od 15 godina aktivno učestvuje u zastupanju i formulisanju IKT politika u Srbiji. Od 2008. do 2012. radio je kao specijalni savetnik ministarke u Ministarstvu telekomunikacija i informacionog društva, gde je učestvovao u donošenju niza propisa iz oblasti telekomunikacija, e-uprave i e-poslovanja. Godine 2010. uručena mu je nagrada „e-Trgovina AWARD“ za decenijski doprinos razvoju e-poslovanja u Srbiji. Krajem 2014. izabran za člana Multistakeholder Advisory Group, koja savetuje Generalnog sekretara UN o održavanju svetskog Foruma o upravljanju internetom (IGF).