Header Image

Tanja Tatomirović

Microsoft

Komunikolog, direktor je komunikacija za region od 24 zemlje u kompaniji Microsoft.

Bavi se odnosima s javnošću već skoro dve decenije, uz iskustvo koje je sticala u medijima, obrazovanju, petrohemijskoj industriji, telekomunikacijama, te IT sektoru. Vodila je kriznu komunikaciju nagrađenu PRiZnanjem 2010. godine, a iste godine je proglašena i za jednu od 50 najvažnijih osoba u digitalnoj televizijskoj delatnosti u Evropi. Vodila je privatizaciju najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu, “Pančevca”. Napisala je udžbenik o radio propagandi za vreme vladavine fašizma u Italiji, ekspert je za “employee advocacy”, u slobodno vreme piše za Thrive Global portal, a nedavno je primljena po pozivu u Savet za komunikacije čuvenog Forbes-a. Master studije završila je na FPN u Beogradu, kod profesora dr Brane Stojkovića, a tri godine doktorskih studija uspešno je obavila na FDU u Beogradu, dok doktorat brani na međunarodnim obrazovnim institucijama. Živi na relaciji Srbija – Nemačka.
LinkedIn profil: http://linkedin.com/in/tatomirovic