Header Image

Vladan Vukosavljević

Ministar kulture i informisanja Republike Srbije
Ministar kulture i informisanja Republike Srbije

Ministar kulture i informisanja Republike Srbije

Rođen je 1962. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Imao je nekoliko studijskih boravaka u Francuskoj i Nemačkoj. Pohađao je postdiplomski specijalistički kurs na Pravnom fakultetu na temu Međunarodni ugovori.

Nakon završenih studija radio je u spoljno-trgovinskom preduzeću „Univerzal“. Bio je direktor i vlasnik preduzeća za promet nekretninama i pružanje pravnih usluga.

Od 2002. godine bio je direktor i suvlasnik preduzeća za odnose s javnošću ”Logos public Relations”. Pisao je tekstove za „Pravnik“, „Književnu reč“ i NIN. Od 2004. godine je član Krunskog saveta porodice Karađorđević, a bio je i potpredsednik Upravnog odbora Zadužbine Miloš Crnjanski. Na mestu sekretara za kulturu Grada Beograda bio je od 2013. do 2016. godine. Od avgusta 2016. godine na funkciji je ministra kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. Govori engleski i francuski jezik.