Header Image

Iftah Kjuriel

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela

Direktor odeljenja za digitalnu diplomatiju u Ministarstvu spoljnih poslova Izraela.

Direktor odeljenja za digitalnu diplomatiju u Ministarstvu spoljnih poslova Izraela. Bavi se sveukupnim prisustvom Ministarstva u digitalnim medijima kao i aktivnostima na društvenim mrežama.
Curiel je karijerni diplomata, a prethodno je obavljao poziciju portparola u ambasadi Izraela u Londonu (2013-2017).
Takodje, bio je zadužen za aktivnosti iz oblasti javne diplomatije u ambasadi Izraela u Bueonos Airesu te obavljao funkciju zamenika ambasadora u Addis Abebi.