Milje na zaslonu laptopa: Koji trendovi u produkciji globalnih kanala i VOD-platformi nas čekaju u 2020. 

Kada je pre pet godina održana prva „Digital“ konferencija – VOD platforme bile su tek u povoju i gotovo da niko o ovoj temi nije govorio. Protekle tri godine – ovo je centralna tema naše konferencije kada je reč o proizvodnji i distribuciji medijskih sadržaja. Šta se na globalnoj sceni promenilo od prošle konferencije a šta možemo da očekujemo u 2020, koliko ne naš regiona napredovao u proizvodnji za globalne VOD platforme a koliko naša tržišta u konzumaciji sadržaja ovim putem

Četvrtak, 05.09.2019. od 13.20 – 14.10