Ana Martinoli

Ana Martinoli
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

Vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnostu i UNESCO MA Chair in Cultural Policy and Management (Univerzitet umetnosti u Beogradu i Université Lumière Lyon 2).

Doktorirala u oblasti menadžmenta medija i novih tehnologija.

Angažovana na kursevima vezanim za menadžment i produkciju medija, teoriju digitalnih medija, teorije publike. Usavršavala se na kursevima u organizaciji IREX, BBC…

Autorka i producentkinja brojnih komercijalnih i društveno angažovanih radio kampanja i dokumentarnih radio sadržaja.

Od 1997. do 2015. radila je na radiju B92 kao novinarka, producentkinja i direktorka programa.

Rođena u Beogradu 1975.