Dragan Varagić

Dragan Varagić

Dragan Varagić je bloger, online strateg i bavi se savetodavnim uslugama iz oblasti poslovne primene Interneta. Vlasnik je bloga www.draganvaragic.com, servisa za online distribuciju saopštenja PRobjave.com i osnivač projekta www.bloggersnetwork.org.rs. Koordinator je specijalističkih strukovnih studija iz E-poslovanja www.iimeuro.uns.ac.rs, FTN, Novi Sad. Predavač na ITS Beograd.