Marija Lero

Marija Lero
Producent

Marija Lero je rođena 1989. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti 2012. godine na Katedri za filmsku i televizijsku produkciju. Tokom studija učestvovala je u realizaciji brojnih filmskih i televizijskih projekata, kao i u organizaciji filmskog festivala Cinema City u Novom Sadu.

Po završetku studija, njen profesionalni angažman počeo je na poziciji koordinatora filmske produkcije u 2013. godini uz Emote Productions. U narednim godinama radila je honorarno na organizaciji i produkciji  brojnih filmskih i televizijskih projekata.

  1. godine radlila je kao izvršni producent dugometražnog filma Belgrade escapeprodukcija Broken Films i Emote productions. Iste godine radila je kao producent i direktor filma Poslednja slika o ocu u produkciji All Inclusive films i Emote productions. Tokom 2017. godine radila je u okviru produkcije WIP kao menadžer lokacija na projektima: Anna – dugometražni film, produkcija EuropaCorp, Intrigo: Death of an author – dugometražni film, produkcija Enderby Entertainment, Amazing Film Company, The Umedia, McMafia – TV serija, produkcija AMC, BBC, Cuba Pictures, Twickenham Studios, Ibiza – dugometražni film, produkcija Gary Sanchez Productions, Good Universe.

Kao izvršni producent radila je i na kratkim igranim filmovima kao što su: Only Girls Cry/2016 – produkcija Sense production i  Propaganda film i A handful of stone/2015 – produkcija Kiselo dete, dok je iste godine radila kao koordinator produkcije na dugomotražnom igranom filmu The black pin u produkciji Adriatic Western i menadžer lokacija na TV seriji  Vere i zavere u produkciji RTV Vojvodina.

Pored rada na filmu, svoje profesionalno usavršavanje utemeljila je i okviru različitih festivla poput  festivala Cinema City u okviru kojeg je radila kao koordinator guest službe od 2011. do 2015. godine.

U 2019. za Emote produkciju je producirala kratkometražni igrani film Visoko na merdevinama. Za istu produkciju trenutno razvija dva domaća projekta koji su takodje dobili podršku Filmskog Centra Srbije.