Marijana Vukašinović

Marijana Vukašinović
Telekom Srbija
Direktor sektora za multimedijalni sadržaj Telekoma Srbije