Milan Antonijević

Milan Antonijević
Fondacija za otvoreno društvo

Milan Antonijević rođen je 1975. godine. Od decembra 2018. je na poziciji izvršnog direktora Fondacije za otvoreno društvo. Od 2001. radio je u Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM, a za direktora je imenovan 2010. godine. Sa timom YUCOM-ovih advokata i pravnika, učestvovao je u strateškom zastupanju pred Ustavnim sudom Republike Srbije i Evropskim sudom za ljudska prava.

Održao je brojna predavanja i treninge iz oblasti ljudskih prava, u zemlji i inostranstvu.

Konsultant je UN, OSCE i drugih međunarodnih i drugih organizacija. Koordinira niz regionalnih i domaćih aktivnosti u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i demokratizacije, a od 2015. godine i Radnu grupu za Poglavlje 23.

Završio je Pravni fakultet u Beogradu i Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava. Prestižnu Čivning stipendiju Britanske vlade dobio je 2009. i na Bredford univerzitetu pohađao smer Prevencija konflikta, Korišćenje demokratije radi postizanja mira.