Nenad Milanović

Nenad Milanović
Vlasnik IT kompanije „Coing“

U Srbiji se još uvek kaže „ima samo 30 godina i napravio je veliki i uspešan biznis“. To je zato što je to da si mlad i uspešan, pa još i to da tvoje umeće kupuju svetski igrači, ovde još uvek velika, neobična vest.

Nenad Milanović, tridesetogodišnji programer iz Novog Sada, spada u te velike, neobične vesti. Vlasnik IT kompanije „Coing“, sa 70 zaposlenih i razvijenim ograncima firme u SAD (Kalifornija) i u Velikoj Britaniji, godinama unazad živi na relaciji između ove tri zemlje. Ono što „Coing“ razlikuje od hiljada domaćih softverskih kompanija je i to što ima sopstveni digitalni proizvod – program Clockify, namenjen praćenju alokacije utrošenog radnog vremena zaposlenih. Ovaj softver, koji tim „Coinga“ neprekidno usavršava, već koriste HP i American Express i druge velike globalne kompanije.

Iako u Srbiji uspešno posluje veliki broj domaćih IT kompanija, još uvek je mali broj onih koji su, poput „Coinga“, razvili sopstvene digitalne proizvode pa uglavnom rade konsalting za strane kompanije. Zbog toga Nenad vrlo često ukazuje na potrebu da država Srbija podrži domaći IT sektor u razvijanju sopstvenih proizvoda – koji će, onda, doprineti i poreskim prihodima države i realnom rastu ove grane.