Srđan Maričić

Srđan Maričić
MEF Fakultet

Srđan Maričić je asistent i predavač u oblasti Informatika na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF u Beogradu.

Rođen je u Beogradu, živi u Mladenovcu, gde, paralelno sa MEF fakultetom, radi i u Tehničkoj školi kao profesor predmeta iz oblasti elektrotehnike, elektronike, multimedija i informacionih tehnologija. Po struci je diplomirani inženjer elektrotehnike, smer Elektronika i telekomunikacije. Specijalizaciju iz oblasti Računarskih mreža je završio u Testing centru kompanije Microsoft.

Doktorske studije na Katedri za telekomunikacije Elektronskog fakulteta u Nišu završio je sa prosečnom ocenom 9,67 (izrada disertacije u toku).

Autor je i koautor više od 20 naučnih radova iz oblasti telekomunikacija, od kojih se neki nalaze na međunarodnim naučnim listama i objavljeni su u Španiji, Švajcarskoj, Kanadi, Rusiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i u drugim državama.

Od 2002. godine je informatički koordinator Ministarstva prosvete na poslovima kreiranja i održavanja baze podataka za upis učenika u srednje škole za teritoriju grada Beograda.

Autor je, koautor, urednik i recenzent više udžbenika za osnovnu i srednju školu iz oblasti informatike („Od igračke do računara“, „Informatika i računarstvo“ za V i VI razred osnovne škole, kao i za I razred srednje škole). Koautor je priručnika za predmet Računarske mreže i komunikacije u izdanju MEF fakulteta.

Oženjen je Jelenom, profesorkom engleskog jezika, sa kojom ima ćerku Taru.