Vladimir Lučić

Vladimir Lučić
Direktor i koordinator za internet i telekomunikaciju Telekoma Srbije