Aleksandra Petrovski

Brand storyteller, kretorka sadržaja, edukatorka i konsultantkinja

Aleksandra Petrovski je po obrazovanju diplomirana novinarka, po vokaciji Brand storyteller, kretorka sadržaja, edukatorka i konsultantkinja, a po opredeljenju celoživotna učenica. Više od 17 godina radila je na različitim pozicijama i u svim vrstama medija (3K, radio JAT, Kurir, Mondo…) – od novinarke i urednice, TV i radio reporterke do menadžerke društvenih mreža i video producentkinje.
U poslednje 4 godine bila urednica online magazina Coca-Cola Journey Srbija i Finovacije Sosiete Generale Srbija, gostujuća autorka na blogu Poslovi.Infostud.com i urednica biblioteke Uspeh izdavačke kuće Finesa. Urednica je internih edukativnih elektronskih magazina za nekoliko velikih domaćih kompanija.
Pored toga, kao konsultantkinja pomaže web piscima da skrate put do uspešne karijere, blogerima da postave kvalitetne osnove svog bloga ili nastupa na društvenim mrežama, a biznisima da pripovedanjem maksimiziraju efekte web nastupa.
Suosnivačica je Trening centra za web kontent kreatore wwwrite.rs u okviru koga su bile osmišljene i realizovane radionice i online kursevi za pisce.
Autorka je radionice primenjenog pripovedanja Storytelling buddy, e-knjige Začin P: Navigacija za poslovno pripovedanje i koncepta Storytelling Campfire kroz koji se vežba i podstiče kreiranje autentičnog sadržaja.