Aleksandra Vuković

Nura Agency

Aleksandra Vuković je kreativna strateškinja i konsultantkinja koja se marketing komunikacijama bavi od 2010. godine. Za to vreme radila je sa 60+ klijenata iz zemlje i inostranstva na kreiranju i sprovođenju marketinških strategija. Vlasnica je agencije Nura gde aktivno radi na pozitivnom menjanju razumevanja marketinških komunikacija i pomeranju fokusa sa operativnog na strateško, atutentično i svrsishodno delovanje.