Branka Novčić Korać

Docent, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Doc. dr Branka Novčić Korać

Branka Novčić Korać je predavač sa doktoratom u oblasti brendiranja područja. Više od 10 godina radi na Katedri za Marketing menadžment i odnose s javnošću, Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Ekspert je u oblasti brend menadžmenta, odnosno razvoju brend identiteta i upravljanju imidžom brenda. U oblasti brendiranja područja akademski se usavršavala u Italiji, Austriji i Sloveniji. Profesionalno i stručno usavršavanje nastavila je i tokom rada na Fakultetu, radeći kao stručni saradnika i rukovodilac na projektima: Arheološkog parka Viminacium, Dunavskog centra za kompetencije (Operativni marketing plan za destinaciju Cetral Danube Tour),“, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije (Strategija razvoja vinarstva i vinogradarstva Republike Srbije), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (Program turističkog brendiranja AP Vojvodine), Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (EXPO Dubai 2020 i Istraživanje stanja tržišta pružaoca usluga smeštaja), Tehnomanija d.o.o., Olimpijskog komiteta Srbije, brenda Equa bottles (Slovenija), marketinške agencije Viralbeat (Italija) i Gradske uprave Banja Luke.

Danas je saradnik u konsultantskoj kući Horwath HTL Beograd i suosnivač Centra za brendiranje područja, čija je osnovna delatnost savetovanje, edukacija i izrada projekata za unapređenje imidža i reputacije područja.