Daniela Androvic

Viši savetnik za bezbednost IKT sistema u Nacionalnom CERT-u u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL

Daniela Andrović je viši savetnik za bezbednost IKT sistema u Nacionalnom CERT-u u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, sa više od 15 godina bogatog radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija. Bila je angažovana u procesu uspostavljanja nacionalnog CERT-a Republike Srbije, implementaciji virtuelne platforme za simulaciju sajber napada i autor je Modela Akta o bezbednosti. Angažovana je na teorijskim i tehničkim obukama za javni sektor i predavač je na master studijama Master 4.0 Univerziteta u Beogradu – ETF/FON. Bavila se razvojem softvera na projektu ISDACON – Informacionom sistemu za koordinaciju razvojne pomoći u Republici Srbiji, razvijenom za potrebe Ministarstva za evropske integracije. Ona takođe ima i međunarodno radno iskustvo iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Daniela je diplomirani inženjer informacionih sistema sa master radom iz oblasti sajber kriminala. Njeno područje interesovanja usredsređeno je na informacionu bezbednost, sajber kriminal, pravne i tehničke aspekte digitalne forenzike, javno-privatno partnerstvo, kao i jačanje veština iz oblasti informacione bezbednosti putem transfera znanja.