Danijela Vanušić

pomoćnik ministra za kulturno nasleđe i digitalizaciju, Ministarstvo kulture i informisanja