Nenad Zeljković

Glavni direktor za tehniku u Vip mobile i A1 Slovenija

Nenad Zeljković ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u oblasti telekomuniakcija. Kompaniji Vip mobile se pridružuje 2012. godine na poziciji direktora sektora za pristupnu i transportnu mrežu, sa zaduženjima u domenu planiranja i izgradnje mreže. U periodu nakon 2017. godine odgovoran je za planiranje, izgradnju i održavanje pristupne i transportne Vip mobile mreže. Od novembra 2019. godine na poziciji je Glavnog Direktora za tehniku u Vip mobile i A1 Slovenija.