Dejan Vukobratović

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Dejan Vukobratović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2001, 2005. i 2008. godine. Njegova doktorska disertacija “Design, analysis and applications of capacity-approaching codes on graphs for erasure channels” rezultovala je sa četiri rada objavljena u vrhunskim međunarodnim IEEE časopisima. Dr Vukobratović je izabran za docenta na Katedri za telekomunikacije i obradu signala u januaru 2009. gde je trenutno zaposlen. Od juna 2009. do decembra 2010. dr Vukobratović je odsustvovao sa Univerziteta u Novom Sadu kao postdoktorski istraživač na prestižnoj stipendiji Evropske Unije  Marie Curie Intra European Fellowship na Univerzitetu Stratklajd (Strathclyde University) u Glazgovu, Velika Britanija. Po povratku iz Velike Britanije, njegov istraživački rad na Univerzitetu u Novom Sadu podržan je od strane Evropske Unije „Marie Curie European Reintegration Grantom“ u periodu od juna 2011. do juna 2014. godine. Dr Vukobratović vodi FTN grupu koja učestvuje u FP7 ITN projektu ADVANTAGE i FP7 IRSES projektu „QoSTREAM, a nacionalni je koordinator dve EU COST akcije (IC0906 i IC1104).