Katarina Jonev Ćiraković

Ekspert za sajber bezbednost

U 23. godini je diplomirala na osnovnim studijama Fakulteta političkih nauka, smer međunarodni odnosi, u 25oj godini završila master studije međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu. Doktorant je Fakulteta političkih nauka – smer međunarodne i evropske studije. Master rad pod nazivom “Sajber bezbednost i međunarodni odnosi“ bila je prva master teza na Pravnom fakultetu koja se bavila sajber bezbednošću sa osvrtom i implikacijama u međunarodnim odnosima. Rad je odbranila sa ocenom 10.

Od 2015. godine se aktivno bavi se politikama sajber bezbednosti. Do jeseni 2020. objavila je 45 naučnih radova. Problematika kojom se bavi u svom istraživačkom radu je sprega međunarodnih odnosa, međunarodna regulativa i sajber prostora, odnosno sajber bezbednost. Spada u malobrojnu grupu autora koja se bavi konkretno temom sajber terorizma i naručito uticaju terorista u sajber prostoru i njihovim uticajem na decu i mlade kao i sajber ratovanjem i sajber bezbednošću kao jednom od najvećih bezbedonosnih izazova međunarodne zajednice.

Od 2016. godine aktivno edukuje decu, mlade i roditelje o opasnostima na Internetu i društvenim mrežama. 2017.je pokrenula sopstveni projekat pod nazivom Cyber Atis sa ciljem podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima na Internetu kao i širenju kulture ponašanja na društvenim mrežama.

Do sada je održala oko 200 samostalnih predavanja u 19 gradova širom Srbije.

Autor je knjiga ,,Bezbednost dece na internetu i društvenim mrežama – vodič za roditelje’’ i elektronskog “Priručnika za roditelje o bezbednosti dece na internetu”.

Namlađi i najduži po stažu je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu od 1997. do 2011.godine.

Govori 4 svetska jezika i redovno u najčitanijim novinama i magazinima u Srbiji objavljuje tekstove na temu bezbednosti na Internetu. Član je mnogobrojnih organizacija i strukovnih Udruženja.

Dobitnik je priznanja Udruženja E-razvoj za 2019.godinu za: „Veliko dosadašnje lično zalaganje i doprinos u promociji razvoja informacionog društva Republike Srbije