Mads Arnbjoern Rasmussen

CTO/CSO kompanije Huawei u Danskoj

Mads Arnbjoern Rasmussen je CTO/CSO kompanije Huawei u Danskoj, zadužen za projekte koji se realizuju širom nordijske regije. Do dolaska u kompaniju Huawei, 2015. godine, Mads je sarađivao sa operaterima u Danskoj i Holandiji, baveći se  razvojem mreže, njenim planiranjem, izgradnjom, funkcionisanjem i održavanjem.

Poslednjih 25 godina Mads se nalazi na vodećim menadžerskim pozivijama (CTO) i ima značajno iskustvo kada su u pitanju poslovne prilike, ali i rizici koje može doneti nova telekomunikaciona tehnologija i njene regulative. Mads, takođe ima veliko iskustvo u gotovo svim vrstama telekomunikacionih mreža, kao što su mobilne, kablovske, VAS, video, satelitske, mikrotalasne tehnike…

S obzirom da “cyber security” postaje sve važniji aspekt telekomunikacija – posebno u vezi sa 5G – Mads je preuzeo odgovornost za “cyber security” mrežnih rešenja kompanije Huawei u Danskoj.

Mads je diplomirao na Tehničkom Univerzitetu u Danskoj, 1986. godine stekavši diplomu u oblasti optičkih vlakana namenjenih komunikaciji. Od 1993. do 1995. godine sticao je obrazovanje u jednoj od vodećih poslovnih škola na svetu – INSEAD, u Francuskoj.