Manojlo Maravić

vanredni profesor, Akademija umetnosti u Novom Sadu

Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, u okviru studijskog programa interdisciplinarnih doktorskih studija teorije umetnosti i medija, odbranio je 2010. godine doktorsku disertaciju pod nazivom Kritika politike i fenomenologije video igara. Objavio je disertaciju i veći broj tekstova iz oblasti studija video-igara, vizuelne kulture i likovne pedagogije u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, panelima. i projektima. Bio je urednik Zbornika radova Akademije umetnosti u periodu od 2013. do 2015. Rukovodio je naučnim projektom Analiza industrije video-igara u Srbiji: ka novim zvanjima i obrazovnim profilima (konferencija Game Development & Education– GEDU 2016), na čijim rezultatima se zasniva kurikulum akreditovanog studijskog programa Dizajn video-igara na Akademiji umetnosti. Autor je monografije Totalna istorija video-igara (Clio, 2022). Osnivač je.prve naučne konferencije iz oblasti video-igara u Srbiji pod nazivom Studije video-igara (SVI 2021). Radi kao vanredni profesor na Katedri za audio-vizuelne medije na Departmanu dramskih umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde predaje predmete Teorija medija, Mediji masovne komunikacije, Studije video-igara i Istorija video-igara.