Marijana Vukašinović

Direktor sektora za multimedijalni sadržaj Telekoma Srbije