Milan Ranđelović

direktor Naučno-tehnološkog parka Niš

Profesionalac sa 20 godina iskustva u preduzetništvu, lokalnom ekonomskom razvoju, privlačenju investicija i upravljanju razvojnim i infrastrukturnim projektima.

Direktor Naučno-tehnološkog parka Niš, ključne institucije za razvoj regionalnog inovacionog i startap ekosistema.

Posvećeni menadžer, direktan, orijentisan ka rezultatima i rešavanju problema.

Doktor ekonomskih nauka, autor preko 30 naučnih radova i publikacija i oblasti ekonomskog modeliranja i teorije odlučivanja.