Milan Vujić

Ambasador Evropske Demokratske Mreže Mladih

Milan Vujić je rođen 1998. godine u Novom Sadu. Student je Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a politički je aktivan od 2016. godine. I ako nije član ni jedne političke organizacije, učestvovao je do sada u dve izborne kampanje, ali i u organizaciji velikih protesta 2019. godine. Nakon što se povukao iz organizacije protesta počeo je sa pisanjem autorskih tekstova za nekoliko medijskih portala. U međuvremenu postao je ambasador Evropske Demokratske Mreže Mladih (EDYN) koja je projekat Agencije SAD za međunarodni razvoj (USAID). Pored fakulteta, profesionalno se usavršava kroz nekoliko internacionalnih programa