Miloš Cvetanović

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija

Miloš Cvetanović je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija zadužen da rukovodi sektorom za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, kao i sektorom za informaciono društvo i informacionu bezbednost.

Miloš je završio osnovne studije, a potom i magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je zaposlen od 2003. godine pri Katedri za računarsku tehniku i informatiku i ima zvanje vanrednog profesora. U periodu od 2014. do 2019. godine bio je direktor Akademske mreže Republike Srbije – AMRES.