Nikola Ivančević

techvisor @ TechNexus Solutions

Nikola, s dugogodišnjim inženjerskim iskustvom, nije samo promatrač, već aktivni igrač u tehnološkoj revoluciji. Od istraživačkog asistenta do suosnivača i CTO-a SmartCat, njegova duboka ekspertiza u hardware-u, software-u, Big Data i AI čini ga središtem modernih tehnologija. Kao techvizionar u TechNexusu, daje ključne savete za implementaciju AI u poslovanje, kombinujući teoriju i praksu kako bi oblikovao budućnost.