Nikola Riznić

zemenik generalnog direktora, D Express

Radno iskustvo u logistici duže od 17 godina. 2004. godine počeo karijeru u kompaniji City Express Srbija. U kompaniji D Express od njenog osnivanja 2008. godine. Prvo kao predstavnik prodaje, zatim kao KIA manager, a u periodu od 2011. – 2018. godine na poziciji direktora prodaje. Trenutno na poziciji zamenika generalnog direktora. Kroz dugogodišnje radno iskustvo učestvovao u mnogim projektima i jedan je od inicijatora strategije za razvoj usluga vezanih za E- Commerce. Zajedno sa svojim timom konstantno radi na unapređenju postojećih i razvoju novih usluga prateći trendove kurirske dostave na stranim tržištima prilagođavajući ih potrebama krajnjih korisnika.