Nj. E. Kati Čaba

Ambasadorka Kanade u Srbiji

Kati Čaba završila je osnovne studije političkih nauka i ruskog jezika 1988. godine na Kvins Univerzitetu, kao i master iz oblasti Centralno-istočno evropskih u ruskih studija na Univerzitetu Karlton 1993. godine. Svoju karijeru je započela u Ministarstvu spoljnih poslova i međunarodne trgovine Kanade 1993. godine, radeći na kanadskom programu pomoći Mađarskoj.

U narednim godinama, Kati je radila kao programski direktor za region Centralne i Istočne Evrope, uključujući i programe Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA) u četiri misije u regionu gde je radila kao: drugi sekretar u Kijevu (od 1995. do 1997.), šef Programa pomoći u Sarajevu (od 1997. do 1999.), šef Programa pomoći u Moskvi (od 2005. do 2009.) i direktor Odeljenja za razvoj u Kijevu (od 2009. do 2012.). 2013. godine bila je član tranzicionog tima odgovoran za ujedinjenje tadašnjeg Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne trgovine i tadašnje CIDA-e. Nakon toga je radila kao direktor Odeljenja za Podsaharsku Afriku na programu za implementacije pripajanja CIDA-e Ministarstvu spoljnih poslova (od 2014. do 2015. godine).

Poslednjih godina je bila glavni i odgovorni direktor odgovoran za kanadski razvojni program sa Etiopijom, čija se kancelarija nalazi u Ambasadi Kanade u Adis Abebi.

Kati je postala Ambasadorka Srbije i Crne Gore u decembru 2017. i Makedonije u januaru 2018. godine.

Gospođa Čaba je udata i ima dvoje dece tinejdžerskog uzrasta.