Nj. E. Takahiko Kacumata (H.E. Takahiko Katsumata)

Gospodin Takahiko Kacumata diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta Gakušuin. Od april 1982. nalazi se u okviru u Ministarstva inostranih poslova Japana. Od avgusta 2003. godine glavni je zamenik direktora Odeljenja za međunarodne ugovore Biroa za sporazume. Oktobara 2005. postaje direktor Odeljenja za inspekcije Sekretarijata ministra, a juna 2007. direktor Odeljenja za rešavanje sporova sa STO u okviru Bira za ekonomske poslove. 2011. postaje  direktor  Odeljenja za socijalne sporazume, Biro za sporazume. Avgusta 2011. imenovan je za direktora Odeljenja za socijalne sporazume Biroa za sporazume.  U septembru 2013. godine imenovan je za savetnika Ambasade Japana u Republici Turskoj, od januara 2015. godine ministar je Ambasade Japana u Republici Turskoj. Jula 2016. godine imenovan je izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Ambasade Japana u Turkmenistanu. Decembra 2020. godine imanovan je za  izvanrednog i opunomoćenog ambasadora  Ambasade Japana u Republici Srbiji, dok je februara 2021. godine imenovan za  izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Japana u Crnoj Gori na nerezidentnoj  osnovi.