Đorđe Marović

Izvršni direktor za tehniku, Telekom Srbija

Rođen je 1973. godine u Kotoru. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici na smeru Elektronika, računari i telekomunikacije. Executive MBA studije je završio na Univerzitetu u Šefildu.

Radnu karijeru je započeo u Telekomu Srbija 2003. godine na poslovima samostalnog asistenta u mobilnoj mreži, da bi od 2005. godine bio angažovan najpre kao glavni inženjer za održavanje radio mreže, a kasnije i kao koordinator odeljenja za održavanje radio mreže. Od 2008. godine je obavljao funkciju direktora Sektora za izgradnju pristupne telekomunikacione mreže. U toku 2012. godine je bio rukovodilac veoma uspešnog projekta Modernizacije mobilne mreže. 2013. godine je postavljen na mesto direktora Funkcije investicione izgradnje, da bi 2017. godine bio imenovan za direktora Sektora za bežičnu pristupnu mrežu. Izvršni direktor za tehniku Telekoma Srbija postao je 2020. godine.