Slobodan Đinović

CEO Orion Telekom

Slobodan Đinović je osnivač, akcionar, član Upravnog odbora i generalni direktor kompanije Orion telekom.

Orion telekom, kao kompanija, nastala je investiranjem u telekomunikacije, a delom finansirana od strane investicionog konzorcijuma na čelu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Cilj nastanka Oriona je olakšana konsolidacija i liberalizacija tržišta telekomunikacija, ne samo u Srbiji, već i u regionu zapadnog Balkana. Gospodin Đinović postaje pionir u implementaciji savremenih bežičnih Internet tehnologija u Srbiji, osnovanjem kompanije Mediaworks 2000. godine. Ubrzo, kompanija postaje vodeći alternativni Internet provajder, pa tako, Mediaworks gradi i prvu WiMax mrežu i pokreće projekat masovnog povezivanja domaćih kompanija na svetsku mrežu. 2010. godine, MediaWorks preuzima provajdere SezamPro i Neobee.net, i time postavlja temelje današnje kompanije Orion telekom – kao, drugog nacionalnog fiksnog operatera i vodećeg alternativnog Telekomunikacionog operatora u Srbiji. Pre nego što je postao preduzetnik, gospodin Đinović je bio jedan od studentskih vođa pokreta otpora poznat kao „Otpor“, koji je inicirao proteste kreirajući nezavistan politički pokret odgovoran za rušenje režima Slobodan Miloševića, ali je isto tako odgovoran i za demokratizaciju srpske političke scene. Gospodin Đinović je koautor dve knjige: „Nenasilna borba , 50 ključnih tačaka“ i “ Nenasilna borba – Nastavni plan i program za SNVC “ objavljenih 2006 i 2007 u Srbiji i SAD. Vanredni je predavač u okviru “strategija i metoda nenasilnih društvenih promena “ na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ali i predavač i gostujući profesor Harvard University – Boston, NYU – New York, kao i na koledžima Kolorado, Grinnell i Fletcher na Univerzitetu Tufts u SAD. Često je angažovan i kao konsultant na različitim projektima Svetske banke, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i Narodne skupštine Republike Srbije . Tokom svoje profesionalne karijere, skoro redovno učestvuje u aktivnostima i promociji ljudskih prava. Gospodin Đinović je diplomirani inženjer Mašinskog fakulteta Beogradskog univerziteta iz oblasti brodogradnje, poseduje i „MA Law and Diplomacy – Fletcher School of Law (Tufts University, Boston)“. Gospodin Đinović je rođen u Zagrebu 1975. oženjen je, ima ćerku i živi u Beogradu.