Toni Richard Crisolli

Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Toni Richard Crisolli je viši menadžer projekata u Friedrich Naumann Foundation for Freedom. On je tehnolog, moderator i trener sa dve decenije iskustva u obrazovanju zainteresovanih strana u Uskršnjoj Evropi. Toni je stručnjak za kombinovano i e-učenje i osnivač ESEM-a, prve platforme za onlajn-obuku ove vrste.

Od 2014. godine je suosnivač Smart Citi Education Initiative SCEI i Smart City Festival-a, koji su vodeća čvorišta za aktere na zapadnom Balkanu – nudeći prenos znanja, usklađivanje i obrazovanje za zainteresovane strane uključene u gradske inovacije.

U svoje privatno vreme, Toni je aktivan kreator sadržaja, strimer, menadžer zajednice.

https://www.festival.smartcity.education/

https://facebook.com/SmartCityEducationInitiative

https://www.instagram.com/smartcityfestival/