Ulaznice

Kotizacije
Ulaz na konferenciju
Kafe pauza
Ručak
Dorsel zabava
Koktel nakon konferencije

Jedan dan – 10.000 dinara
Oba dana – 18.000 dinara