Goran Miletić

Goran Miletić
Direktor za Evropu Civil Rights Defenders

Kao mlad shvatio je da ga zanimaju neke druge stvari (tada se to zvalo društveno-politički rad), pa je bio aktivan u mnogim organizacijama – od Crvenog krsta, Ferijalnog saveza do amaterskog pozorišta. Došao u Beograd i tokom studija prava bio aktivan na jednom protestu i pomagao više nevladinih organizacija. Pošto je u Beogradu ostao i odlučio da se bavi vladavinom prava za koju kažu da je nemoguća na Balkanu, od završetka studija bavi se ljudskim i manjinskim pravima. Radio je nekoliko godina u Fondu za humanitarno pravo kao Regionalni koordinator, a od 2004. je u Švedskom helsinškom odboru za ljudska prava. Od septembra 2009. ova organizacija menja ime u Civil Rights Defenders, ali on ostaje na istoj poziciji.Početkom 2011. postaje Regionalni Direktor za Zapadni Balkan u istoj organizaciji, a od 2016. Godine je Direktor za Evropu. Pored ovoga trenutno vrši dužnost i Direktora za Evroaziju.

Održao je na stotine predavanja iz pomenutih oblasti, napisao isto toliko izveštaja i analiza iz oblasti ljudskih prava i nastaviće i dalje tim tempom. Zavrsio MA iz demokratije i ljudskih prava u Bolonji/Sarajevu, a trenutno je na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta “Union” u Beogradu.

U februaru 2010. godine predložen je za Poverenika za ravnopravnost građana. Nije izabran i ko zna zašto je to dobro. Član je Ekspertskog Saveta za pravo NVO u okviru Saveta Evrope, Evropske Komisije za pravo koje se tiče seksualne orijentacije i Upravnog odbora Heartefact Fonda.