Aleksandra Martinović

direktorka Direkcije za multimediju, Telekom Srbija