Ana Martinoli

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

dr Ana Martinoli
Prodekanka i redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i gostujući predavač na UNESCO MA Chair in Cultural Policy and Management, angažovana na predmetima iz oblasti teorije medija, menadžmenta medija, digitalnih medija i teorija publike. Rukovodilac je studijskog master programa Digitalna transformacija medija i kulture na FDU. Autorka dve naučne monografije – Strategije programiranja komercijalnog radija i Prvih 15 godina podkasta: od eksperimenta do održivog medijskog biznis modela.
Autorka i ko/autorka više različitih publikacija u oblasti digitalnih medija, kao i priručnika za medijsku i informacionu pismenost za nastavnike, roditelje i biznis, a u okviru više projekata pod rukovodstvom Evropske Komisije, USAID-a, SHARE Fondacije, Fonda za otvoreno društvo i Ministarstva kulture i informisanja RS. Angažovana je kao trener u oblasti medijske i informacione pismenosti, trenutno u okviru projekta Nova pismenost (Propulsion/USAID). Autorka i producentkinja podkast serijala Iza Tvog Ekrana koji se emituje na onlajn platformi RadioAparat, kao i više dokumentarnih audio sadržaja, komercijalnih i društveno odgovornih radio kampanja. 
Od 1997. do 2015. radila na radiju B92 kao novinarka, producentkinja i direktorka programa.