Danijela Gašparac

Head of Marketing Research – CEO Advisor, Telekom Srbija i marketing i komunikacijski konsultant, Srbija voz