Marija Matić

Strategy&Clients Director, Direct Media

Media planning Director u Direct Mediji sa 17 godina iskustva u industriji.

U Direct Mediji je od osnivanja 2001. Kao direktor za medija planiranje, upravlja procesima planiranja i strateškog pozicioniranja medijskih kampanja, kao i sektorima za istraživanja i kreativu u Direct Mediji. Učesnik je preko 50 konferencija i panela u Srbiji i regionu, a svoje zanje prenosi mladim liderima i kroz interne edukativne programe Dajrekt Medije.

Prvi je moderator modula mediji edukacijskog projekta IAA Srbije AcademIAA a sada je član Organizacionog odbora ovog projekta. Kao član Radne grupe IAA za izradu profesionalnog kodeksa Srbije u marketing komunikacijama i advertajzingu učestvovala je u pisanju Kodeksa.